Assessorament a famílies 

És important que les famílies de l'alumnat estiguin ben informades de les característiques pròpies del trastorn o patologia que presenta el seu fill/a. Per aquest motiu, els oferim assessorament donant-los pautes en les dinàmiques establertes a casa per tal de crear l'entorn que més afavoreixi el correcte desenvolupament personal del seu fill/a.

Aquest assessorament va des de facilitar informació teòrica sobre el trastorn, fins fer-los partícips del procés i realitzar una intervenció psicològica amb els mateixos pares.