Coaching Acadèmic

El coaching acadèmic, també conegut amb el nom de coaching educatiu, és un acompanyament personalitzat perquè l'estudiant pugui generar solucions a les dificultats que frenen el seu rendiment.

Consisteix en guiar i acompanyar a l'alumne/a a aconseguir el seu màxim rendiment en l'estudi, així com a descobrir i millorar la seva motivació, autoestima, tècniques d'estudi, organització i planificació.

Per tant, l'objectiu principal és que adquireixi les eines per potenciar les teves capacitats, superar les possibles dificultats i millorar d'aquesta manera el teu rendiment acadèmic i el teu creixement personal.