Formació

Introducció al Coaching (20 hores)

Comunicació assertiva

(20 hores)

Gestió del temps 

(21  hores)

Estimulació cognitiva (21 hores)

Afrontament de l'estrès laboral  (21 hores)

Tallers de Nadal