Fracàs escolar

Una de les nostres àrees d'intervenció està dirigida a tots aquells alumnes amb dificultats per adaptar-se o seguir en el sistema educatiu. 

En aquests casos cal analitzar quines variables determinen aquesta situació i un cop detectades treballar-les per reduir-ne l'impacte i interferir de forma positiva en la seva autoestima i motivació acadèmica per tal d'assolir l'èxit acadèmic.