Logopèdia en Infància i Adolescència

Oferim atenció logopèdica per a infants i adolescents:

Llenguatge:

  • Atenció precoç: prevenció i estimulació del llenguatge.
  • Trastorns de llenguatge.
  • Retard del llenguatge.

Parla:

  • Dislàlia
  • Retard de la parla
  • Trastorns del ritme i la fluència (disfèmia, taquifèmia...)
  • Alteracions de la veu (afonia, disfonia,...).

Problemes de desenvolupament orofacial

  • Avaluació i intervenció en hàbits deglutoris disfuncionals i maloclusions dentals
  • Respiració bucal
  • Masticació

Disfonia o problemes en la veu.

Alteracions de la lectura i l'escriptura:

  • Diagnòstic i intervenció en les dificultats lectoescriptura.
  • Dislèxia, disgrafia i/o disortografia.
  • Mecànica lectora, velocitat i comprensió lectora.
Assessorament familiar i escolar