Lectoescriptura

La lectoescriptura és la capacitat i habilitat de llegir i escriure adequadament. A més, també esdevé un procés d'aprenentatge en el qual cal posar especial èmfasi durant les primeres etapes d'escolarització.

Tal com el seu nom indica, suposa la unió de dos processos estretament lligats, com són l'escriptura i la lectura. Llegir i escriure són activitats complexes però fonamentals, ja que d'elles dependrà que l'individu segueixi aprenent la resta de la seva vida.

Per tant, dominar de forma satisfactòria tant la lectura com l'escriptura, a més de permetre'ns la construcció de significats per ampliar els coneixements, també ens facilita noves vies de comunicació per adaptar-nos a l'entorn on ens desenvolupem.

Així doncs, l'ensenyament de la lectoescriptura consisteix en la realització d'activitats que estimulin el desenvolupament de destreses de codificació, descodificació i interpretació dels continguts textuals per tal d'afavorir en el desenvolupament de l'alumnat i facilitar la seva adaptació a l'entorn proper.