Psicopedagogia

La psicopedagogia analitza els comportaments humans relacionats amb l'educació, l'aprenentatge i l'orientació vocacional. Es basa principalment en la personalització dels processos educatius per adaptar-los a les necessitats de l'aprenent.

Dificultats d'aprenentatge 

Tècniques d'estudi

Reeducacions psicopedagògiques 

Motivació per l'aprenentatge

Autoestima acadèmica 

Lectoescriptura

Orientació Acadèmica i Professional 

Assessorament a centres educatius