Reeducacions Psicopedagògiques

Consisteix en un anàlisi individualitzat per tal de detectar les necessitats de l'alumne/a i intervenir en els aspectes que originen un rendiment escolar per sota del nivell desitjat i facilitar-ne l'adaptació escolar, ja que s'incideix sobre els efectes negatius de dificultats d'atenció, concentració, planificació i organització relacionades amb l'aprenentatge.

També es treballa amb aquells alumnes que vulguin instaurar un bon hàbit d'estudi i de treball, proporcionant-los eines adaptades a cadascun dels continguts d'aprenentatge i potenciant l'hàbit de treball autònom i responsable.

És un procés dirigit tant a infants com adolescents que permet millorar el seu funcionament tant en l'àmbit acadèmic com en els altres àmbits de la vida a partir de l'adquisició d'habilitats i capacitats bàsiques necessàries per la vida adulta.

S'ofereix doncs, una ajuda per millorar les capacitats personals, així com el rendiment en el estudis mitjançant un suport específic adaptat completament a les necessitats i possibilitats de cada alumne/a.