Tallers de Nadal


  • Millora la teva autopercepció valorant-te positivament, tot percebent les teves potencialitats i habilitats per assolir els teus objectius tant acadèmics com personals.
  • Aprèn a optimitzar els teus recursos a l'hora d'estudiar per aprendre de forma més ràpida i eficaç. Adquireix eines per gestionar el teu temps d'estudi i per afrontar els exàmens amb èxit.
  • Aprèn tècniques d'atenció i concentració, les quals t'aportaran grans beneficis en el teu procés d'aprenentatge. Augmenta la teva capacitat de relaxació i calma davant les situacions d'estrès i alhora de fer front a les emocions difícils, tot assolint un major coneixement de tu mateix, augmentant la teva autoestima i el teu nivell d'autopercepció. 
  • Millora les teves habilitats socials per relacionar-te de forma més positiva amb el teu entorn i assolir una comunicació de qualitat, aprenent aspectes com l'escolta activa o la comunicació assertiva, per tal d'obtenir el màxim profit en les teves relacions interpersonals.
  • Introdueix-te en el món del coaching, coneixent que és el coaching acadèmic i com pot contribuir a millorar el teu rendiment acadèmic i treure el màxim profit de tu mateix. Adquireix eines per potenciar les teves capacitats, superar les possibles dificultats i millorar d'aquesta manera el teu rendiment acadèmic i el teu creixement personal.
  • Aprèn a desenvolupar la teva intel·ligència emocional i adquireix la capacitat de reconèixer les teves emocions, comprendre-les, expressar-les i regular-les de forma adequada, a més de reconèixer les dels altres i poder establir relacionar personals satisfactòries.
  • Aprèn a identificar i definir els conflictes com a pas previ per abordar-los, tot analitzant les actituds i els factors que intervenen en una situació problemàtica i aprèn habilitats i estratègies per a la resolució de conflictes i la presa de decisions davant una situació conflictiva.