Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat

El Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn d'origen neurobiològic, que presenta diferents símptomes predominants. Aquests es manifesten per la mancança de l'atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat, a més, es poden manifestar de forma aïllada o combinada entre ells.


Aquests símptomes apareixen a la infantesa on els nens i/o la nenes presenten certes dificultats en mantenir una atenció constant, mostren un excés de moviment i, tenen poc autocontrol sobre els seus impulsos.

El tractament psicològic de l'alumne/a es basa en l'ús de procediments conductuals i autoinstruccions, amb l'objectiu de fomentar l'autocontrol i el pensament reflexiu. També és important l'entrament en habilitats socials i en tècniques per millorar l'autoestima.